Online OIOUBL Dokumentation


TransportHandlingUnit

TransportHandlingUnit

TransportHandlingUnit (TransportHåndteringsEnhed) specifikation

Navn TransportHandlingUnit (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition En entydigt identificerbar fysisk enhed, der består af en eller flere pakker (der ikke nødvendigvis indeholder samme varer), der bruges til at muliggøre fysisk håndtering under transportforløbet.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Aftales 0..1
TransportHandlingUnitTypeCode TransportHåndteringsEnhedTypeKode Code Aftales 0..1
HandlingCode HåndteringsKode Code Aftales 0..1
HandlingInstructions HåndteringsInstruks Text Aftales 0..1
HazardousRiskIndicator FarlighedsIndikator Indicator Aftales 0..1
TotalGoodsItemQuantity IaltGodsVareMændge Quantity Aftales 0..1
TotalPackageQuantity IaltPakkeMængde Quantity Aftales 0..1
DamageRemarks BeskadigelsesKommentar Text Aftales 0..n
ShippingMarks ForsendelsesmærkeTekst Text Aftales 0..n

Underklasser i klassen TransportHandlingUnit (TransportHåndteringsEnhed)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
HandlingUnitDespatchLine HåndteringsEnhedsAfsendelsesLinje Aftales 0..n Bibliotek, 3.33  
ActualPackage FaktiskPakke Aftales 0..n Bibliotek, 3.69  
ReceivedHandlingUnitReceiptLine ModtagetHåndteringsEnhedsKvitteringsLinje Aftales 0..n Bibliotek, 3.86  
TransportEquipment TransportUdstyr Aftales 0..n Bibliotek, 3.108  
HazardousGoodsTransit FarligGodsTransport Aftales 0..n Bibliotek, 3.46  
MeasurementDimension MåleDimension Aftales 0..n Bibliotek, 3.34  
MinimumTemperature MinimumTemperatur Aftales 0..1 Bibliotek, 3.105  
MaximumTemperature MaksimumTemperatur Aftales 0..1 Bibliotek, 3.105