Online OIOUBL Dokumentation


Invoice

Invoice

Invoice (Faktura) specifikation

Navn Invoice (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition OIOUBL Faktura er et dokument for udveksling af elektroniske fakturaer. Faktura kan anvendes både som en enkeltstående faktura eller som en faktura, der indgår i et sammenhængende ordre-til-faktura flow.

Faktura sendes fra AccountingSupplierParty (Kreditor) til AccountingCustomerParty (Debitor).

Fakturaen er opbygget til at opfylde de formelle krav til en gyldig faktura for anvendelse såvel i Danmark som i forhold til udlandet, herunder momsnummer, leveringstider, specifikationer o.lign.

Udover de formelle krav til afsender og modtager samt indholdet i en faktura, skal den elektroniske udgave tillige indeholde EndePunktID, en personreference og normalt et ordre-eller rekvisitionsnummer samt opfylde kravene i denne dokumentguideline.

EndePunktID anvendes til at identificere den "elektroniske postkasse", hvor det elektroniske dokument skal afleveres og danner grundlag for routning af meddelelsen.

Personreference anvendes til at identificere den person, der er ansvarlig for behandling af det modtagne elektroniske dokument.

Ordre- eller rekvistionsnummer anvendes i de tilfælde, hvor en faktura udstedes med henvisning til en foregående ordre eller rekvisition. I visse særlige tilfælde, hvor der ikke foreligger en foregående ordre, kan nummeret udelades, hvis den elektroniske faktura fremsendes med et ProfilID, der ikke stiller krav om udfyldelse af ordre- eller rekvisitionsnummer.
Referencer.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
UBLVersionID UBLVersionID Identifier Ja 1
CustomizationID SpecialtilpasningsID Identifier Ja 1
ProfileID ProfilID Identifier Ja 1
ID ID Identifier Ja 1
CopyIndicator KopiIndikator Indicator Ja 0..1
UUID UniversaltUnikID Identifier Ja 0..1
IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 1
IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1
InvoiceTypeCode FakturaTypeKode Code Ja 0..1
Note Note Text Ja 0..n
TaxPointDate AfgiftsDato Date Aftales 0..1
DocumentCurrencyCode DokumentValutaKode Code Ja 1
TaxCurrencyCode AfgiftsValutaKode Code Ja 0..1
PricingCurrencyCode PrisValutaKode Code Ja 0..1
PaymentCurrencyCode BetalingsValutaKode Code Ja 0..1
PaymentAlternativeCurrencyCode AlternativBetalingsValutaKode Code Ja 0..1
AccountingCostCode FinansKontoNummerKode Code Aftales 0..1
AccountingCost FinansKontoNummer Text Ja 0..1
LineCountNumeric LinjeAntal Numeric Aftales 0..1

Underklasser i klassen Invoice (Faktura)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
UBLExtensions UBLExtensions Aftales 0..1   OIOUBL_GUIDE_UDVIDELSER
InvoicePeriod FakturaPeriode Ja 0..1 Bibliotek, 3.78  
OrderReference OrdreReference Ja 0..1 3.2  
BillingReference AfregningsReference Ja 0..n 3.3  
DespatchDocumentReference AfsendelsesDokumentReference Aftales 0..n 3.4 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
ReceiptDocumentReference ModtagelsesDokumentReference Aftales 0..n 3.5 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
OriginatorDocumentReference InitierendeDokumentReference Aftales 0..n 3.6 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
ContractDocumentReference KontraktDokumentReference Ja 0..1 3.7 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
AdditionalDocumentReference SupplerendeDokumentReference Ja 0..n Bibliotek, 3.36 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
Signature Signatur Ja 0..n Bibliotek, 3.96 OIOUBL_GUIDE_SIGNATUR
AccountingSupplierParty Kreditor Ja 1 3.8  
AccountingCustomerParty Debitor Ja 1 3.9  
PayeeParty Betalingsmodtager Ja 0..1 3.10 OIOUBL_GUIDE_PART
BuyerCustomerParty Køber Ja 0..1 3.11  
SellerSupplierParty Sælger Ja 0..1 3.12  
Delivery Levering Ja 0..n 3.13 OIOUBL_GUIDE_LEVERING
DeliveryTerms LeveringsBetingelser Ja 0..1 3.14 OIOUBL_GUIDE_LEVBETING
PaymentMeans BetalingsMåde Ja 0..n Bibliotek, 3.76 OIOUBL_GUIDE_BETALING
PaymentTerms BetalingsBetingelser Ja 0..n Bibliotek, 3.77 OIOUBL_GUIDE_BETALING
PrepaidPayment ForudBetaling Ja 0..n Bibliotek, 3.75  
AllowanceCharge RabatGebyr Ja 0..n Bibliotek, 3.4 OIOUBL_GUIDE_RABAT
TaxExchangeRate AfgiftsVekselKurs Ja 0..1 3.15 OIOUBL_GUIDE_VALUTA
PricingExchangeRate PrisVekselKurs Ja 0..1 3.16 OIOUBL_GUIDE_VALUTA
PaymentExchangeRate BetalingsVekselKurs Ja 0..1 3.17 OIOUBL_GUIDE_VALUTA
PaymentAlternativeExchangeRate AlternativBetalingsVekselKurs Ja 0..1 3.18 OIOUBL_GUIDE_VALUTA
TaxTotal AfgiftsTotal Ja 1..n Bibliotek, 3.104 OIOUBL_GUIDE_SKAT
LegalMonetaryTotal Total Ja 1 Bibliotek, 3.64 OIOUBL_GUIDE_TOTALER
InvoiceLine FakturaLinje Ja 1..n 3.19  

Ekskluderede klasser og felter i Invoice (Faktura)

Navn DK-Navn Type
TaxRepresentativeParty AfgiftPart Klasse

Eksempel

<Invoice >
<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>OIOUBL-2.01</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID schemeDataURI="urn:oioubl:id:profileid-1.0">Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>A00095678</cbc:ID>
<cbc:CopyIndicator>true</cbc:CopyIndicator>
<cbc:UUID>9756b4d0-8815-1029-857a-e388fe63f399</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2007-02-20</cbc:IssueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode listURI="urn:oioubl:codelist:invoicetypecode-1.0">380</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>Note til dokumentet</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>DKK</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:TaxCurrencyCode>DKK</cbc:TaxCurrencyCode>
<cbc:PricingCurrencyCode>DKK</cbc:PricingCurrencyCode>
<cbc:PaymentCurrencyCode>DKK</cbc:PaymentCurrencyCode>
<cbc:PaymentAlternativeCurrencyCode>DKK</cbc:PaymentAlternativeCurrencyCode>
<cbc:AccountingCost>5250124502</cbc:AccountingCost>
+ <cac:InvoicePeriod />
+ <cac:OrderReference />
+ <cac:ContractDocumentReference />
+ <cac:AdditionalDocumentReference />
+ <cac:Signature />
+ <cac:AccountingSupplierParty />
+ <cac:AccountingCustomerParty />
+ <cac:PayeeParty />
+ <cac:BuyerCustomerParty />
+ <cac:SellerSupplierParty />
+ <cac:Delivery />
+ <cac:DeliveryTerms />
+ <cac:PaymentMeans />
+ <cac:PaymentMeans />
+ <cac:PaymentMeans />
+ <cac:PaymentMeans />
+ <cac:PaymentMeans />
+ <cac:PaymentMeans />
+ <cac:PaymentMeans />
+ <cac:PaymentTerms />
+ <cac:PrepaidPayment />
+ <cac:AllowanceCharge />
+ <cac:TaxExchangeRate />
+ <cac:PricingExchangeRate />
+ <cac:PaymentExchangeRate />
+ <cac:PaymentAlternativeExchangeRate />
+ <cac:TaxTotal />
+ <cac:TaxTotal />
+ <cac:LegalMonetaryTotal />
+ <cac:InvoiceLine />
</Invoice>