Online OIOUBL Dokumentation


Tid

Til anvendelse af tid anbefales ISO 8601’s standardformat: "hh:mm:ss". Hvis handlen foregår over landegrænser med forskellige tidszoner bør følgende format anvendes, f.eks. "09:30:00+01:00" for at angive klokken halv ti i Københavns tidszone. Alle formater af xsd:time er tilladte.