Online OIOUBL Dokumentation


Order

Order

Order (Ordre) specifikation

Navn Order (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition OIOUBL Order anvendes til udveksling af elektroniske ordrer. Ordren kan anvendes så den indgår i et sammenhængende ordre-til-faktura flow.

Order sendes fra BuyerCustomerParty (kunde) til SellerSupplierParty (leverandør).

Order er opbygget til at understøtte de krav der er til en gyldig ordre for anvendelse i Danmark herunder momsnummer, leveringstider, aftalegrundlag, specifikationer o.lign.

Udover de formelle krav til afsender og modtager samt indholdet i en ordre, skal den elektroniske udgave tillige indeholde EndePunktID, en personreference og et ordre- eller rekvisitionsnummer samt opfylde kravene i denne dokumentguideline.

EndePunktID anvendes til at identificere den "elektroniske postkasse", hvor det elektroniske dokument skal afleveres og danner grundlag for routning af meddelelsen.

Personreference anvendes til at identificere den person, der er ansvarlig for afgivelse af ordren

Ordre- eller rekvisitionsnummer anvendes til at identificere ordren.

Disse tre informationer anvendes efterfølgende når den elektroniske faktura udstedes med henvisning til en foregående ordre eller rekvisition.

Afhængig af hvilken profil, der anvendes, kan ordren indgå i et avanceret ordreflow med mulighed for udveksling af ændringsordrer, ordresletning og ordrebekræftelser.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
UBLVersionID UBLVersionID Identifier Ja 1
CustomizationID SpecialtilpasningsID Identifier Ja 1
ProfileID ProfilID Identifier Ja 1
ID ID Identifier Ja 1
CopyIndicator KopiIndikator Indicator Ja 0..1
UUID UniversaltlUnikID Identifier Ja 0..1
IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 1
IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1
Note Note Text Ja 0..n
RequestedInvoiceCurrencyCode ForespurgtFaktureringsValutaKode Code Ja 0..1
DocumentCurrencyCode DokumentValutaKode Code Ja 0..1
PricingCurrencyCode PrisValutaKode Code Ja 0..1
TaxCurrencyCode AfgiftsValutaKode Code Ja 0..1
CustomerReference KundeReference Text Aftales 0..1
AccountingCostCode FinansKontoNummerKode Code Aftales 0..1
AccountingCost FinansKontoNummer Text Ja 0..1

Underklasser i klassen Order (Ordre)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
UBLExtensions UBLExtensions Aftales 0..1   OIOUBL_GUIDE_UDVIDELSER
ValidityPeriod GyldighedsPeriode Ja 0..1 Bibliotek, 3.78  
QuotationDocumentReference TilbudsDokumentReference Ja 0..1 3.2 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
OriginatorDocumentReference RekvirentDokumentReference Aftales 0..1 3.3 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
AdditionalDocumentReference AndenDokumentReference Ja 0..n Bibliotek, 3.36 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
Contract Kontrakt Ja 0..1 3.4 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
Signature Signatur Ja 0..1 Bibliotek, 3.96 OIOUBL_GUIDE_SIGNATUR
BuyerCustomerParty Køber Ja 1 3.5  
SellerSupplierParty Sælger Ja 1 3.6  
OriginatorCustomerParty OprindeligKunde Ja 0..1 Bibliotek, 3.27 OIOUBL_GUIDE_PART
FreightForwarderParty Transportør Aftales 0..1 Bibliotek, 3.70 OIOUBL_GUIDE_PART
AccountingCustomerParty Debitor Ja 0..1 3.7  
Delivery Levering Ja 0..1 3.8 OIOUBL_GUIDE_LEVERING
DeliveryTerms Leveringsbetingelse Ja 0..1 Bibliotek, 3.30 OIOUBL_GUIDE_LEVBETING
PaymentMeans Betalingsmåde Aftales 0..1 Bibliotek, 3.76 OIOUBL_GUIDE_BETALING
TransactionConditions HandelsBetingelser Aftales 0..1 Bibliotek, 3.107  
AllowanceCharge RabatGebyr Ja 0..1 Bibliotek, 3.4 OIOUBL_GUIDE_RABAT
DestinationCountry DestinationsLand Aftales 0..1 Bibliotek, 3.24  
TaxTotal AfgiftsTotal Ja 0..1 Bibliotek, 3.104 OIOUBL_GUIDE_SKAT
AnticipatedMonetaryTotal ForventetTotal Ja 0..1 Bibliotek, 3.64 OIOUBL_GUIDE_TOTALER
OrderLine OrdreLinje Ja 1..n 3.9  

Ekskluderede klasser og felter i Order (Ordre)

Navn DK-Navn Type
SalesOrderID SalgsOrdreNummer Felt
LineCountNumeric LinjeAntal Felt
OrderDocumentReference OrdreDokumentReference Klasse

Eksempel

<Order >
<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>OIOUBL-2.01</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID schemeDataURI="urn:oioubl:id:profileid-1.0">Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>5002701</cbc:ID>
<cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator>
<cbc:UUID>9756b468-8815-1029-857a-e388fe63f399</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2005-11-01</cbc:IssueDate>
<cbc:Note>Note på ordreheader</cbc:Note>
<cbc:RequestedInvoiceCurrencyCode>DKK</cbc:RequestedInvoiceCurrencyCode>
<cbc:DocumentCurrencyCode>DKK</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:AccountingCost>5250124502</cbc:AccountingCost>
+ <cac:ValidityPeriod />
+ <cac:QuotationDocumentReference />
+ <cac:AdditionalDocumentReference />
+ <cac:Contract />
+ <cac:Signature />
+ <cac:BuyerCustomerParty />
+ <cac:SellerSupplierParty />
+ <cac:OriginatorCustomerParty />
+ <cac:AccountingCustomerParty />
+ <cac:Delivery />
+ <cac:DeliveryTerms />
+ <cac:AllowanceCharge />
+ <cac:TaxTotal />
+ <cac:AnticipatedMonetaryTotal />
+ <cac:OrderLine />
</Order>