Online OIOUBL Dokumentation


Kode

Kodetyper anvendes til at afgrænse tilladte værdier for et element (BBIE) blandt en liste af muligheder. Kodetyper adskiller sig fra ID’ere ved at de tilladte værdier er offentligt kendte og kan afgøres på modtagelsestidpunktet. OIOUBL opererer med tre typer af kode:
  • Statiske koder, der er indlejret i standarden.
  • Offentlig kendte koder, der kan opdateres, f.eks. ISO 4217.
  • Bilateralt aftalte koder
Attribut Anvendelse Eksempel OIOUBL Anbefaling
listID Identificerer listen urn:oioubl:codelist: addressformatcode-1.1 Obligatorisk for OIOUBL koder
listAgencyID Identificerer udstederen af listen 320 Obligatorisk for OIOUBL koder
listAgencyName Angiver navnet på udstederen af listen   Valgfri
listVersionID Versionen af listen   Valgfri
name Navn på listen   Anvendes ikke
languageID Det sprog listen er angivet på   Anvendes ikke
listURI Link til hvor listen kan findes   Anvendes ikke
listSchemeURI Link til hvor skemaet for listen kan findes   Anvendes ikke
Indhold Xsd:normalizedString   Angive præcis som i listen. Bemærk, at der skelnes mellem store og små bogstaver.
Statiske og bilateralt aftalt koder angives typisk uden attributter, mens offentlige kendte koder med fordel kan anvende de metadata, som attributterne giver mulighed for. I disse skal listAgencyID og listID være angivet. For den danske OIOUBL tilpasning er der udarbejdet en række kodelister. Når disse anvendes skal listAgencyID og listID udfyldes med de værdier, der identificerer kodelisten. Denne type kodelister navngives som en "codelist" i urn’en f.eks. "urn:oioubl:codelist:[navn]-1.1".