Online OIOUBL Dokumentation


Reminder

Reminder

Reminder (Rykker) specifikation

Navn Reminder (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition OIOUBL Reminder er et dokument for udveksling af elektroniske rykkere. Hvis rykker indeholder gebyr, renter eller andre former for fakturerbare ydelser i forbindelse med rykkeproceduren, betragtes rykker som en faktura for sådanne ydelser.

Reminder sendes fra AccountingSupplierParty (Kreditor) til AccountingCustomerParty (Debitor).

Rykker er opbygget til at opfylde de formelle krav til en gyldig rykker for anvendelse i Danmark herunder momsnummer, specifikationer o.lign.

Udover de formelle krav til afsender og modtager samt indholdet i en rykker, skal den elektroniske udgave tillige indeholde EndePunktID og en personreference samt opfylde kravene i denne dokumentguideline.

EndePunktID anvendes til at identificere den "elektroniske postkasse", hvor det elektroniske dokument skal afleveres og danner grundlag for routning af meddelelsen.

Personreference anvendes til at identificere den person, der er ansvarlig for behandling af det modtagne elektroniske dokument.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
UBLVersionID UBLVersionID Identifier Ja 1
CustomizationID SpecialtilpasningsID Identifier Ja 1
ProfileID ProfilID Identifier Ja 1
ID ID Identifier Ja 1
CopyIndicator KopiIndikator Indicator Ja 0..1
UUID UniversaltlUnikID Identifier Ja 0..1
IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 1
IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1
ReminderTypeCode RykkerTypeKode Code Ja 1
ReminderSequenceNumeric RykkerSekvensNr Numeric Ja 1
Note Note Text Ja 0..n
DocumentCurrencyCode DokumentValutaKode Code Ja 1
TaxCurrencyCode AfgiftsValutaKode Code Ja 0..1
PricingCurrencyCode PrisValutaKode Code Ja 0..1
PaymentCurrencyCode BetalingsValutaKode Code Ja 0..1
PaymentAlternativeCurrencyCode AlternativBetalingsValutaKode Code Ja 0..1
AccountingCostCode FinansKontoNummerKode Code Aftales 0..1
AccountingCost FinansKontoNummer Text Ja 0..1

Underklasser i klassen Reminder (Rykker)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
UBLExtensions UBLExtensions Aftales 0..1   OIOUBL_GUIDE_UDVIDELSER
ReminderPeriod RykkerPeriode Ja 0..1 Bibliotek, 3.78  
AdditionalDocumentReference SupplerendeDokumentReference Ja 0..n Bibliotek, 3.36 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
Signature Signatur Ja 0..n Bibliotek, 3.96 OIOUBL_GUIDE_SIGNATUR
AccountingSupplierParty Kreditor Ja 1 3.2 OIOUBL_GUIDE_PART
AccountingCustomerParty Debitor Ja 1 3.3 OIOUBL_GUIDE_PART
PayeeParty BetalingsModtagerPart Ja 0..1 3.4 OIOUBL_GUIDE_PART
PaymentMeans BetalingsMåde Ja 0..n Bibliotek, 3.76 OIOUBL_GUIDE_BETALING
PaymentTerms BetalingsBetingelser Ja 0..n Bibliotek, 3.77 OIOUBL_GUIDE_BETALING
PrepaidPayment ForudBetaling Ja 0..n Bibliotek, 3.75  
AllowanceCharge RabatGebyr Ja 0..n Bibliotek, 3.4 OIOUBL_GUIDE_RABAT
TaxExchangeRate AfgiftsVekselKurs Ja 0..1 Bibliotek, 3.40 OIOUBL_GUIDE_VALUTA
PricingExchangeRate PrisVekselKurs Ja 0..1 Bibliotek, 3.40 OIOUBL_GUIDE_VALUTA
PaymentExchangeRate BetalingsVekselKurs Ja 0..1 Bibliotek, 3.40 OIOUBL_GUIDE_VALUTA
PaymentAlternativeExchangeRate AlternativBetalingsVekselKurs Ja 0..1 Bibliotek, 3.40 OIOUBL_GUIDE_VALUTA
TaxTotal AfgiftsTotal Ja 1..n Bibliotek, 3.104 OIOUBL_GUIDE_SKAT
LegalMonetaryTotal Total Ja 1 Bibliotek, 3.64 OIOUBL_GUIDE_TOTAL
ReminderLine RykkerLinje Ja 1..n 3.5  

Ekskluderede klasser og felter i Reminder (Rykker)

Navn DK-Navn Type
TaxPointDate AfgiftsDato Felt
LineCountNumeric LinjeAntal Felt
TaxRepresentativeParty Klasse

Eksempel

<Reminder >
<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>OIOUBL-2.01</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID schemeDataURI="urn:oioubl:id:profileid-1.0">Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>A00095678</cbc:ID>
<cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator>
<cbc:UUID>9756b55c-8815-1029-857a-e388fe63f399</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2005-12-15</cbc:IssueDate>
<cbc:ReminderTypeCode listURI="urn:oioubl.codelist:remindertypecode-1.0">Advis</cbc:ReminderTypeCode>
<cbc:ReminderSequenceNumeric>1</cbc:ReminderSequenceNumeric>
<cbc:DocumentCurrencyCode>DKK</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:AccountingCost>5250124502</cbc:AccountingCost>
+ <cac:ReminderPeriod />
+ <cac:AccountingSupplierParty />
+ <cac:AccountingCustomerParty />
+ <cac:PaymentMeans />
+ <cac:PaymentTerms />
+ <cac:TaxTotal />
+ <cac:LegalMonetaryTotal />
+ <cac:ReminderLine />
</Reminder>