Online OIOUBL Dokumentation


Scenarie beskrivelser

Scenariebeskrivelserne i OIOUBL har til formål at illustrere indkøbsprocessen set fra et forretningsperspektiv og vise, hvordan disse processer kan implementeres med brug af OIOUBL-dokumenterne.

Ved udarbejdelsen af OIOUBL har erfaringen vist, at det er alt for kompliceret at udarbejde en beskrivelse af indkøbsprocessen som én samlet proces. Der findes ganske enkelt for mange mulige kombinationer i anvendelsen af dokumenterne.

I stedet har løsningen været at beskrive disse muligheder i form af scenarier. Scenarierne kan ses som beskrivelser af, hvordan afsender og modtager forventes at reagere i de situationer, der beskrives i scenariet. Scenariepakkerne komplimenterer de øvrige elementer i OIOUBL pakken og er i modsætning til disse ikke normative for brugen af OIOUBL.

Som det fremgår af introduktionen til de seks scenariebeskrivelser (Ref. S01) er der udarbejdet i alt seks scenariepakkersom dækker følgende områder:

Der er udarbejdet en række xml-eksempler til de forskellige scenariebeskrivelser og de forskellige udfaldsrum i hvert scenarie. Alt sammen tilgængeligt fra denne side.