Online OIOUBL Dokumentation


Contract

Contract

Contract (Kontrakt) specifikation

Navn Contract (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger vedrørende en Kontrakt.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Ja 1
IssueDate UdstedelsesDato Date Aftales 0..1
IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1
ContractTypeCode KontraktTypeKode Code Aftales 0..1
ContractType KontraktType Text Ja 0..1

Underklasser i klassen Contract (Kontrakt)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
ValidityPeriod GyldighedsPeriode Aftales 0..1 Bibliotek, 3.78  
ContractDocumentReference KontraktDokumentReference Ja 0..1 Bibliotek, 3.36  

Eksempel

<cac:ReferencedContract >
<cbc:ID >TELE-1</cbc:ID>
<cbc:IssueDate >2006-04-01</cbc:IssueDate>
<cbc:ContractTypeCode />
+ <cac:ValidityPeriod />
+ <cac:ContractDocumentReference />
</cac:ReferencedContract>