Online OIOUBL Dokumentation


TransportEquipment

TransportEquipment

TransportEquipment (TransportUdstyr) specifikation

Navn TransportEquipment (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger vedrørende TransportUdstyr, dvs. udstyr, der bruges til godstransport.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Aftales 0..1
TransportEquipmentTypeCode TransportEquipmentTypeCode Code Aftales 0..1
ProviderTypeCode UdbyderTypeKode Code Aftales 0..1
OwnerTypeCode EjerTypeKode Code Aftales 0..1
SizeTypeCode StørrelsesTypeKode Code Aftales 0..1
DispositionCode DisponeringsKode Code Aftales 0..1
FullnessIndicationCode FyldningsIndikatorKode Code Aftales 0..1
RefrigerationOnIndicator KøleBehovsIndikator Indicator Aftales 0..1
Information Information Text Aftales 0..1
ReturnabilityIndicator ReturnerbarIndikator Indicator Aftales 0..1
LegalStatusIndicator RetstilstandIndikator Indicator Aftales 0..1

Underklasser i klassen TransportEquipment (TransportUdstyr)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
MeasurementDimension MåleDimension Aftales 0..n Bibliotek, 3.34  
TransportEquipmentSeal TransportUdstyrPlumbering Aftales 0..n Bibliotek, 3.109  
MinimumTemperature MinimumTemperatur Aftales 0..1 Bibliotek, 3.105  
MaximumTemperature MaksimumTemperatur Aftales 0..1 Bibliotek, 3.105  
ProviderParty Udbyder Aftales 0..1 Bibliotek, 3.70  
LoadingProofParty LasteCertificeringsPart Aftales 0..1 Bibliotek, 3.70  
LoadingLocation LasteLokalitet Aftales 0..1 Bibliotek, 3.60