Online OIOUBL Dokumentation


TransportEquipmentSeal

TransportEquipmentSeal

TransportEquipmentSeal (TransportUdstyrPlumbering) specifikation

Navn TransportEquipmentSeal (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger vedrørende en TransportUdstyrPlombering. En sikkerhedsanordning, der sættes på dørene af en fragtcontainer.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Aftales 1
SealIssuerTypeCode PlumberingsUdstederTypeKode Code Aftales 0..1
Condition Betingelser Text Aftales 0..1
SealStatusCode PlumberingsStatusKode Code Aftales 0..1
SealingPartyType PlumberingsPartBeskrivelse Text Aftales 0..1