Online OIOUBL Dokumentation


Shipment

Shipment

Shipment (Forsendelse) specifikation

Navn Shipment (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger vedrørende en Forsendelse.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Aftales 1
ShippingPriorityLevelCode PrioritetsNiveauKode Code Aftales 0..1
HandlingCode HåndteringsKode Code Aftales 0..1
HandlingInstructions HåndteringsInstruks Text Aftales 0..1
Information Information Text Aftales 0..1
GrossWeightMeasure BruttoVægtMåling Measure Aftales 0..1
NetWeightMeasure NettoVægtMåling Measure Aftales 0..1
NetNetWeightMeasure NettoNettoVægtMåling Measure Aftales 0..1
GrossVolumeMeasure BruttoVolumeMåling Measure Aftales 0..1
NetVolumeMeasure NettoVolumeMåling Measure Aftales 0..1
TotalGoodsItemQuantity IaltGodsVareMængde Quantity Aftales 0..1
TotalTransportHandlingUnitQuantity IaltTransportHåndteringsEnhedAntal Quantity Aftales 0..1
InsuranceValueAmount ForsikringsVærdiBeløb Amount Aftales 0..1
DeclaredCustomsValueAmount ToldDeklareretVærdiBeløb Amount Aftales 0..1
DeclaredForCarriageValueAmount DeklareretTransportVærdiBeløb Amount Aftales 0..1
DeclaredStatisticsValueAmount DeklareretStatistikVærdiBeløb Amount Aftales 0..1
FreeOnBoardValueAmount FOBVærdiBeløb Amount Aftales 0..1
SpecialInstructions SærligInstruktion Text Aftales 0..n
DeliveryInstructions LeveringsInstruktion Text Aftales 0..n
SplitConsignmentIndicator DeltSendingIndikator Indicator Aftales 0..1

Underklasser i klassen Shipment (Forsendelse)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
Consignment Sending Aftales 1 Bibliotek, 3.20  
GoodsItem GodsVare Aftales 0..n Bibliotek, 3.44  
ShipmentStage ForsendelsesStadie Aftales 0..n Bibliotek, 3.95  
Delivery Levering Aftales 0..1 Bibliotek, 3.29  
TransportHandlingUnit TransportHåndteringsEnhed Aftales 0..n Bibliotek, 3.111  
OriginAddress OprindelsesAdresse Aftales 0..1 Bibliotek, 3.1  
FirstArrivalPortLocation FørsteAnkomstHavnLokation Aftales 0..1 Bibliotek, 3.60  
LastExitPortLocation SidsteUdførselsHavnLokation Aftales 0..1 Bibliotek, 3.60  
ExportCountry EksportLand Aftales 0..1 Bibliotek, 3.24  
FreightAllowanceCharge FragtRabatGebyr Aftales 0..n Bibliotek, 3.4