Online OIOUBL Dokumentation


GoodsItem

GoodsItem

GoodsItem (GodsVare) specifikation

Navn GoodsItem (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition En bestemt mængde af produkter af en bestemt produkttype.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Aftales 1
SequenceNumberID SekvensNummer Identifier Aftales 0..1
Description Beskrivelse Text Aftales 0..n
HazardousRiskIndicator FarlighedsIndikator Indicator Aftales 0..1
DeclaredCustomsValueAmount FortoldetBeløb Amount Aftales 0..1
DeclaredForCarriageValueAmount DeklareretTransportVærdiBeløb Amount Aftales 0..1
DeclaredStatisticsValueAmount DeklareretStatistikVærdiBeløb Amount Aftales 0..1
FreeOnBoardValueAmount FOBVærdiBeløb Amount Aftales 0..1
InsuranceValueAmount ForsikretVærdiBeløb Amount Aftales 0..1
ValueAmount VærdiBeløb Amount Aftales 0..1
GrossWeightMeasure BruttoVægt Measure Aftales 0..1
NetWeightMeasure NettoVægt Measure Aftales 0..1
NetNetWeightMeasure NettoNettoVægt Measure Aftales 0..1
ChargeableWeightMeasure AfregningsVægt Measure Aftales 0..1
GrossVolumeMeasure BruttoVolumeMåling Measure Aftales 0..1
NetVolumeMeasure NettoVolumeMåling Measure Aftales 0..1
Quantity Mængde Quantity Aftales 0..1
PreferenceCriterionCode ReferenceKriterieKode Code Aftales 0..1
RequiredCustomsID KrævedeToldID Identifier Aftales 0..1
CustomsStatusCode ToldStatusKode Code Aftales 0..1
CustomsTariffQuantity ToldTarifMængde Quantity Aftales 0..1
CustomsImportClassifiedIndicator ToldImportKlassificeret Indicator Aftales 0..1

Underklasser i klassen GoodsItem (GodsVare)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
Item Vare Aftales 0..n Bibliotek, 3.49  
GoodsItemContainer GodsKontainer Aftales 0..n Bibliotek, 3.45  
FreightAllowanceCharge FragtRabatGebyr Aftales 0..n Bibliotek, 3.4  
InvoiceLine FakturaLinje Aftales 0..n Bibliotek, 3.48  
Temperature Temperatur Aftales 0..n Bibliotek, 3.105  
ContainedGoodsItem IndeholdtGodsVare Aftales 0..n Bibliotek, 3.44  
OriginAddress OprindelsesAdresse Aftales 0..1 Bibliotek, 3.1