Online OIOUBL Dokumentation


OrderChange

OrderChange

OrderChange specification

Name OrderChange (Show as PDF) Alternative Term  
Definition OIOUBL OrderChange anvendes til udveksling af elektroniske ændringsordrer. Ordren kan anvendes så den indgår i et sammenhængende ordre-til-faktura flow, hvor der er mulighed for ændring af ordre i forløbet.

OrderChange sendes fra BuyerCustomerParty (kunde) til SellerSupplierParty (leverandør).

OrderChange er opbygget til at understøtte de krav der er til en gyldig ordreændring for anvendelse i Danmark herunder momsnummer, leveringstider, aftalegrundlag, specifikationer o.lign.

Udover de formelle krav til afsender og modtager samt indholdet i en ordreændring, skal den elektroniske udgave tillige indeholde EndePunktID, en personreference og et ordre- eller rekvisitionsnummer samt opfylde kravene i denne dokumentguideline.

EndePunktID anvendes til at identificere den "elektroniske postkasse", hvor det elektroniske dokument skal afleveres og danner grundlag for routning af meddelelsen.

Personreference anvendes til at identificere den person, der er ansvarlig for afgivelse af ordren

Ordre- eller rekvisitionsnummer anvendes til at identificere ordren.

Disse tre informationer anvendes efterfølgende når den elektroniske faktura udstedes med henvisning til en foregående ordre eller rekvisition.

Fields

UBL-Name Name Datatype Usage Cardinality
UBLVersionID UBLVersionID Identifier Yes 1
CustomizationID CustomizationID Identifier Yes 1
ProfileID ProfileID Identifier Yes 1
ID ID Identifier Yes 1
SalesOrderID SalesOrderID Identifier Yes 0..1
CopyIndicator CopyIndicator Indicator Yes 0..1
UUID UUID Identifier Yes 0..1
IssueDate IssueDate Date Yes 1
IssueTime IssueTime Time Bilateral 0..1
SequenceNumberID SequenceNumberID Identifier Yes 1
Note Note Text Yes 0..n
RequestedInvoiceCurrencyCode RequestedInvoiceCurrencyCode Code Yes 0..1
DocumentCurrencyCode DocumentCurrencyCode Code Yes 0..1
PricingCurrencyCode PricingCurrencyCode Code Yes 0..1
TaxCurrencyCode TaxCurrencyCode Code Yes 0..1
CustomerReference CustomerReference Text Bilateral 0..1
AccountingCostCode AccountingCostCode Code Bilateral 0..1
AccountingCost AccountingCost Text Yes 0..1

Subclasses in class OrderChange

UBL-Name Name Usage Cardinality Reference to the printed documentation See also
UBLExtensions UBLExtensions Bilateral 0..1   OIOUBL_GUIDE_EXTENSION
ValidityPeriod ValidityPeriod Yes 0..1 3.2  
OrderReference OrderReference Yes 1 3.3  
QuotationDocumentReference QuotationDocumentReference Bilateral 0..1 3.4 OIOUBL_GUIDE_DOCUMENTREF
OriginatorDocumentReference OriginatorDocumentReference Bilateral 0..1 3.5 OIOUBL_GUIDE_DOCUMENTREF
AdditionalDocumentReference AdditionalDocumentReference Yes 0..n Common Library, 3.36 OIOUBL_GUIDE_DOCUMENTREF
Contract Contract Yes 0..1 3.6 OIOUBL_GUIDE_DOCUMENTREF
Signature Signature Yes 0..1 Common Library, 3.96 OIOUBL_GUIDE_SIGNATURE
BuyerCustomerParty BuyerCustomerParty Yes 1 3.7  
SellerSupplierParty SellerSupplierParty Yes 1 3.8  
OriginatorCustomerParty OriginatorCustomerParty Yes 0..1 Common Library, 3.27  
FreightForwarderParty FreightForwarderParty Bilateral 0..1 Common Library, 3.70 OIOUBL_GUIDE_PARTIES
AccountingCustomerParty AccountingCustomerParty Yes 0..1 3.9  
AccountingSupplierParty AccountingSupplierParty Yes 0..1 Common Library, 3.100  
Delivery Delivery Yes 0..1 3.10 OIOUBL_GUIDE_DELIVERY
DeliveryTerms DeliveryTerms Yes 0..1 Common Library, 3.30 OIOUBL_GUIDE_DELIVERYTERMS
TransactionConditions TransactionConditions Bilateral 0..1 Common Library, 3.107  
AllowanceCharge AllowanceCharge Yes 0..1 Common Library, 3.4 OIOUBL_GUIDE_ALLOWANCE
DestinationCountry DestinationCountry Bilateral 0..1 Common Library, 3.24  
TaxTotal TaxTotal Yes 0..1 Common Library, 3.104 OIOUBL_GUIDE_TAX
AnticipatedMonetaryTotal AnticipatedMonetaryTotal Yes 0..1 Common Library, 3.64 OIOUBL_GUIDE_TOTALS
OrderLine OrderLine Yes 1..n 3.11  

Excluded classes and fields in OrderChange

Name Name Type
LineCountNumeric LineCountNumeric Field
PaymentMeans PaymentMeans Class

Example

<OrderChange >
<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>OIOUBL-2.01</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID schemeDataURI="urn:oioubl:id:profileid-1.0">Procurement-OrdAdvR-BilSim-1.0</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>A00095679</cbc:ID>
<cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator>
<cbc:UUID>6E09886B-DC6E-439F-82D1-7CCAC7F4E3B2</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2006-04-10</cbc:IssueDate>
<cbc:SequenceNumberID>01</cbc:SequenceNumberID>
<cbc:DocumentCurrencyCode>DKK</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:AccountingCost>5250124502</cbc:AccountingCost>
+ <cac:OrderReference />
+ <cac:BuyerCustomerParty />
+ <cac:SellerSupplierParty />
+ <cac:AccountingCustomerParty />
+ <cac:Delivery />
+ <cac:TaxTotal />
+ <cac:AnticipatedMonetaryTotal />
+ <cac:OrderLine />
</OrderChange>