Online OIOUBL Dokumentation


Overview over documents in the OIOUBL package

Download OIOUBL Dokumentoversigt.odt

Download OIOUBL Dokumentoversigt.pdf

Introduction documents

ReferenceIDFilnavnDokumenttitelDokument type
I01OIOUBL_INTROIntroduktion til OIOUBL pakkenPDFODT
I02OIOUBL DokumentoversigtOversigt over dokumenter i OIOUBLPDFODT
I03OIOUBL_NES_OIOUBLOversigt over forskelle mellem NES og OIOUBLPDFODT
I04OIOUBL_CHANGES_VERSION_201Oversigt over ændringer mellem version 2.0 og 2.01PDFODT

Scenario packages

ReferenceIDFilnavnDokumenttitelDokument type
S01OIOUBL_SCENARIE_INTROIntroduction to OIOUBL Procurement ScenariosPDFDOC
S02OIOUBL_SCENARIE_ADVORDOIOUBL ADVORD - Advanced Ordering Proucrement CyclePDFDOC
S03OIOUBL_SCENARIE_BASPROOIOUBL BASPRO - Basic procurement CyclePDFDOC
S04OIOUBL_SCENARIE_CATEXEOIOUBL CATEXE - Catalogue ExchangePDFDOC
S05OIOUBL_SCENARIE_COMDELOIOUBL COMDEL - Complex Delivery Procurement CyclePDFDOC
S06OIOUBL_SCENARIE_COMORGOIOUBL COMORG - Complex Organisations Procurement CyclePDFDOC
S07OIOUBL_SCENARIE_COMPAYOIOUBL COMPAY - Comlex Payment CyclePDFDOC

Document guidelines

ReferenceIDFilnavnDokumenttitelDokument type
G02OIOUBL_GUIDE_APPRESPONSOIOUBL Applikationsmeddelelse - UBL 2.0 ApplicationResponsePDF
G03OIOUBL_GUIDE_KATALOGOIOUBL Kataloger - UBL 2.0 CataloguePDF
G04OIOUBL_GUIDE_KATALOGFORESPOIOUBL Katalogforespørgsel - UBL 2.0 CatalogueRequestPDF
G06OIOUBL_GUIDE_KATALOGOPDATPRISOIOUBL Guideline Opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdatePDF
G07OIOUBL_GUIDE_KATALOGSLETOIOUBL Sletning af katalog - UBL 2.0 CatalogueDeletionPDF
G08OIOUBL_GUIDE_ORDREOIOUBL Ordre - UBL 2.0 OrderPDF
G09OIOUBL_GUIDE_ORDREBEKRAFTOIOUBL Ordrebekræftelse - UBL 2.0 OrderResponsePDF
G10OIOUBL_GUIDE_SIMPELORDREBEKRAFTOIOUBL Simpel ordrebekræftelse - UBL 2.0 OrdreResponseSimplePDF
G11OIOUBL_GUIDE_ORDREANDRINGOIOUBL Ordreændring - UBL 2.0 OrderChangePDF
G12OIOUBL_GUIDE_ORDREANNULEROIOUBL Ordreannullering - UBL 2.0 OrdercancellationPDF
G13OIOUBL_GUIDE_KREDITNOTAOIOUBL Kreditnota - UBL 2.0 CreditNotePDF
G14OIOUBL_GUIDE_RYKKEROIOUBL Rykker - UBL 2.0 ReminderPDF
G15OIOUBL_GUIDE_KONTOOPGOROIOUBL Kontoopgørelse - UBL 2.0 StatementPDF
G16OIOUBL_GUIDE_FAKTURAOIOUBL Faktura - UBL 2.0 InvoicePDF
G30OIOUBL_GUIDE_BIBLIOTEKOIOUBL Fælles klassebibliotek - UBL 2.0 CommonLibraryPDF

Common guidelines

ReferenceIDFilnavnDokumenttitelDokument type
G17OIOUBL_GUIDE_ALLOWANCEOIOUBL Guideline Rabatter og gebyrer - UBL 2.0 AllowanceCharge PDF
G18OIOUBL_GUIDE_VALUTAOIOUBL Valutakurser og valutakoder - UBL 2.0 CurrencyExchangeRates PDF
G19OIOUBL_GUIDE_DELIVERYOIOUBL Levering - UBL 2.0 Delivery and Delivery Party PDF
G20OIOUBL_GUIDE_LEVBETINGOIOUBL Leveringsbetingelser - UBL 2.0 Delivery Terms PDF
G21OIOUBL_GUIDE_DOCUMENTREFOIOUBL Dokumentreference - UBL 2.0 Document ReferencePDF
G22OIOUBL_GUIDE_ENDEPUNKTOIOUBL EndepunktID - UBL 2.0 Endpoints PDF
G23OIOUBL_GUIDE_PARTIESOIOUBL Part - UBL 2.0 Party PDF
G24OIOUBL_GUIDE_PAYMENTOIOUBL Betalingsmåder og betingelser - UBL 2.0 Payment means og payment terms PDF
G25OIOUBL_GUIDE_PRICESOIOUBL Priser - UBL 2.0 Prices PDF
G26OIOUBL_GUIDE_PROFILESOIOUBL Profiler - UBL 2.0 Profiles PDF
G27OIOUBL_GUIDE_TAXOIOUBL Skat - UBL 2.0 TaxPDF
G28OIOUBL_GUIDE_TOTALSOIOUBL Totaler - UBL 2.0 TotalsPDF
G29OIOUBL_GUIDE_DATATYPEOIOUBL Datatyper - UBL 2.0 Datatypes PDF
G31OIOUBL_GUIDE_SIGNATUROIOUBL Signatur - UBL 2.0 Signature PDF
G32OIOUBL_GUIDE_UUIDOIOUBL UUID - UBL 2.0 UUID PDF
G33OIOUBL_GUIDE_EXTENSION OIOUBL Udvidelse - UBL 2.0 Extension PDF
G34OIOUBL_GUIDE_KONTAKT OIOUBL Kontakt - UBL 2.0 Contact PDF
G35OIOUBL_GUIDE_RESPONS OIOUBL Bekræftelse - UBL 2.0 Respons PDF
G36OIOUBL_GUIDE_ADRESSER OIOUBL Adresser - UBL 2.0 Adress PDF

Catalog specific - Common guidelines

OIOUBL Parter i kataloger OIOUBL Pris og mængde i kataloger
ReferenceIDFilnavnDokumenttitelDokument type
G37OIOUBL_GUIDE_KATALOG_IDOIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger PDF
G38OIOUBL_GUIDE_CATALOGUE_ITEMDESCROIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger PDF
G39OIOUBL_GUIDE_CATALOGUE_PARTIESPDF
G40OIOUBL_GUIDE_CATALOGUE_PRICESOIOUBL Pris og mængde i kataloger PDF

Examplefiles to scenario packages

ReferenceIDFilnavnDokument type
S02E01ADVORD_01_01_00_OrderResponseXML
S02E02ADVORD_01_01_00_InvoiceXML
S02E03ADVORD_01_01_00_OrderChangeXML
S02E04ADVORD_02_02_00_OrderResponseXML
S02E05ADVORD_02_02_00_OrderChangeXML
S02E06ADVORD_02_02_00_OrderResponseSimpleXML
S02E07ADVORD_02_02_00_InvoiceXML
S02E08ADVORD_03_03_00_OrderXML
S02E09ADVORD_03_03_00_OrderResponseSimpleXML
S02E10ADVORD_03_03_00_InvoiceXML
S02E11ADVORD_04_04_00_OrderXML
S02E12ADVORD_04_04_00_OrderResponseXML
S02E13ADVORD_04_04_00_OrderChangeXML
S02E14ADVORD_04_04_00_InvoiceXML
S02E15ADVORD_05_04_01_OrderXML
S02E16ADVORD_05_04_01_OrderResponseXML
S02E17ADVORD_05_04_01_OrderCancellationXML
S02E18ADVORD_06_05_00_OrderResponseSimpleXML
S02E19ADVORD_06_05_00_InvoiceXML
S03E01BASPRO_01_01_00_OrderXML
S03E02BASPRO_01_01_00_OrderResponseSimpleXML
S03E03BASPRO_01_01_00_InvoiceXML
S03E04BASPRO_02_01_02_OrderXML
S03E05BASPRO_02_01_02_OrderResponseSimpleXML
S03E06BASPRO_03_01_06_OrderXML
S03E07BASPRO_03_01_06_OrderResponseSimpleXML
S03E08BASPRO_03_01_06_InvoiceXML
S03E09BASPRO_03_01_06_ApplicationResponseXML
S03E10BASPRO_03_01_06_CreditNoteXML
S03E11BASPRO_03_01_06_Invoice_BXML
S03E12BASPRO_04_01_08_OrderXML
S03E13BASPRO_04_01_08_OrderResponseSimpleXML
S03E14BASPRO_04_01_08_InvoiceXML
S03E15BASPRO_04_01_08_ReminderXML
S04E01CATEXE_01_01_00_CatalogueRequestXML
S04E02CATEXE_01_01_00_ApplicationResponseXML
S04E03CATEXE_01_01_00_CatalogueXML
S04E04CATEXE_02_02_07_CatalogueRequestXML
S04E05CATEXE_02_02_07_CatalogueXML
S04E06CATEXE_02_02_07_ApplicationResponseXML
S04E07CATEXE_03_03_00_CatalogueRequestXML
S04E08CATEXE_03_03_00_CatalogueItemSpecificationUpdateXML
S04E09CATEXE_04_04_00_CataloguePricingUpdateXML
S04E10CATEXE_04_04_00_ApplicationResponseXML
S04E11CATEXE_05_05_00_Catalogue_AXML
S04E12CATEXE_05_05_00_ApplicationResponseXML
S04E13CATEXE_05_05_00_CatalogueRequestXML
S04E14CATEXE_05_05_00_Catalogue_BXML
S04E15CATEXE_06_06_00_CatalogueDeletionXML
S05E01COMDEL_01_01_00_OrderXML
S05E02COMDEL_01_01_00_OrderResponseSimpleXML
S05E03COMDEL_01_01_00_InvoiceXML
S05E04COMDEL_02_02_00_OrderXML
S05E05COMDEL_02_02_00_OrderResponseSimpleXML
S05E06COMDEL_02_02_00_InvoiceXML
S05E07COMDEL_03_01_04_OrderXML
S05E08COMDEL_03_01_04_OrderResponseSimpleXML
S05E09COMDEL_03_01_04_ApplicationResponseXML
S05E10COMDEL_03_01_04_InvoiceXML
S05E11COMDEL_04_02_04_OrderXML
S05E12COMDEL_04_02_04_OrderResponseSimpleXML
S05E13COMDEL_04_02_04_InvoiceXML
S05E14COMDEL_04_02_04_ApplicationResponseXML
S06E01COMORG_01_01_00_OrderXML
S06E02COMORG_01_01_00_OrderResponseSimpleXML
S06E03COMORG_01_01_00_InvoiceXML
S06E04COMORG_02_02_00_OrderXML
S06E05COMORG_02_02_00_OrderResponseSimpleXML
S06E06COMORG_02_02_00_InvoiceXML
S06E07COMORG_03_03_00_OrderXML
S06E08COMORG_03_03_00_OrderResponseSimpleXML
S06E09COMORG_03_03_00_InvoiceXML
S07E01COMPAY_01_01_00_OrderResponseXML
S07E02COMPAY_01_01_00_InvoiceXML
S07E03COMPAY_02_02_00_SelfBilledInvoiceXML
S07E04COMPAY_02_02_00_ApplicationResponseXML
S07E05COMPAY_03_03_00_OrderXML
S07E06COMPAY_03_03_00_OrderResponseSimpleXML
S07E07COMPAY_03_03_00_InvoiceXML
S07E08COMPAY_03_03_00_ReminderXML
S07E09COMPAY_04_04_00_OrderXML
S07E10COMPAY_04_04_00_OrderResponseSimpleXML
S07E11COMPAY_04_04_00_InvoiceXML