Online OIOUBL Dokumentation


TaxScheme.JurisdictionRegionAddress

TaxScheme.JurisdictionRegionAddress

TaxScheme.JurisdictionRegionAddress (Adresse) specifikation

Navn TaxScheme.JurisdictionRegionAddress (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger vedrørende en struktureret adresse

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
AddressFormatCode FormatKode Code Ja 1
Region Region Text Aftales 0..1
District Distrikt Text Aftales 0..1

Underklasser i klassen TaxScheme.JurisdictionRegionAddress (Adresse)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
Country Land Ja 0..1 Bibliotek, 3.24  

Ekskluderede klasser og felter i TaxScheme.JurisdictionRegionAddress (Adresse)

Navn DK-Navn Type
ID ID Felt
AddressTypeCode TypeKode Felt
Postbox Postboks Felt
Floor Etage Felt
Room Rum Felt
StreetName Vejnavn Felt
AdditionalStreetName VejAdresseringsNavn Felt
BlockName Blok Felt
BuildingName Lokalitet Felt
BuildingNumber Husnummer Felt
InhouseMail Dueslag Felt
Department Afdeling Felt
MarkAttention Attention Felt
MarkCare C/O Felt
PlotIdentification GrundIdentifikation Felt
CitySubdivisionName ByDelsNavn Felt
CityName ByNavn Felt
PostalZone Postnummer Felt
CountrySubentity Landsdel Felt
CountrySubentityCode LandsdelsKode Felt
TimezoneOffset Tidszone Felt
AddressLine Adresse linje Klasse
LocationCoordinate Adresse Punkt Klasse

Eksempel

<cac:JurisdictionRegionAddress >
<cbc:AddressFormatCode listURI="urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.0" >STRUCTURED_REGION</cbc:AddressFormatCode>
+ <cac:Country />
</cac:JurisdictionRegionAddress>