Online OIOUBL Dokumentation


Reminder.ReminderLine

Reminder.ReminderLine

Reminder.ReminderLine (RykkerLinje) specifikation

Navn Reminder.ReminderLine (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger vedrørende RykkerLinje

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Ja 1
Note Note Text Ja 0..n
UUID UniversalUnikID Identifier Aftales 0..1
BalanceBroughtForwardIndicator ForrigeBalanceIndikator Indicator Ja 0..1
DebitLineAmount DebetBeløb Amount Ja 0..1
CreditLineAmount KreditBeløb Amount Ja 0..1
AccountingCostCode FinansKontoNummerKode Code Aftales 0..1
AccountingCost FinansKontoNummer Text Ja 0..1

Underklasser i klassen Reminder.ReminderLine (RykkerLinje)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
ReminderPeriod RykkerPeriode Aftales 0..1 Bibliotek, 3.78  
BillingReference BetalingsReference Ja 0..1 3.5.1 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
ExchangeRate ValutaKurs Ja 0..1 Bibliotek, 3.40 OIOUBL_GUIDE_VALUTA

Eksempel

<cac:ReminderLine >
<cbc:ID >1</cbc:ID>
<cbc:DebitLineAmount currencyID="DKK" >6312.50</cbc:DebitLineAmount>
+ <cac:BillingReference />
</cac:ReminderLine>