Online OIOUBL Dokumentation


Price.AllowanceCharge

Price.AllowanceCharge

Price.AllowanceCharge (RabatGebyr) specifikation

Navn Price.AllowanceCharge (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger vedrørende en tillægskomponent eller en rabatkomponent.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Ja 0..1
ChargeIndicator GebyrKategoriIndikator Indicator Ja 1
AllowanceChargeReasonCode Årsagskode Code Ja 0..1
AllowanceChargeReason Årsag Text Ja 0..1
MultiplierFactorNumeric GebyrKategoriKvantitet Numeric Ja 0..1
PrepaidIndicator ForudbetaltIndikator Indicator Ja 0..1
SequenceNumeric BeregningsSekvensNummer Numeric Ja 0..1
Amount Beløb Amount Ja 1
BaseAmount BeregningsGrundlagBeløb Amount Ja 0..1

Underklasser i klassen Price.AllowanceCharge (RabatGebyr)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
TaxCategory AfgiftKategori Ja 0..n Bibliotek, 3.101 OIOUBL_GUIDE_SKAT

Ekskluderede klasser og felter i Price.AllowanceCharge (RabatGebyr)

Navn DK-Navn Type
AccountingCostCode KontoKode Felt
AccountingCost KontoStreng Felt
TaxTotal Klasse
PaymentMeans Klasse

Eksempel

<cac:AllowanceCharge >
<cbc:ID >1</cbc:ID>
<cbc:ChargeIndicator >true</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:AllowanceChargeReason >Ekspeditionsgebyr</cbc:AllowanceChargeReason>
<cbc:Amount currencyID="DKK" >20</cbc:Amount>
+ <cac:TaxCategory />
</cac:AllowanceCharge>