Online OIOUBL Dokumentation


HazardousItem

HazardousItem

HazardousItem (FarligVare) specifikation

Navn HazardousItem (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger om en FarligVare.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Aftales 0..1
PlacardNotation MærkningsNotation Text Aftales 0..1
PlacardEndorsement MærkningsGodkendelse Text Aftales 0..1
AdditionalInformation SuplerendeInformation Text Aftales 0..1
UNDGCode UNDGKode Code Aftales 0..1
EmergencyProceduresCode NødProcedureKode Code Aftales 0..1
MedicalFirstAidGuideCode FørsteHjælpsGuideKode Code Aftales 0..1
TechnicalName TekniskBetegnelse Name Aftales 0..1
CategoryName KategoriNavn Name Aftales 0..1
HazardousCategoryCode KategoriKode Code Aftales 0..1
UpperOrangeHazardPlacardID ØvreFarlighedsID Identifier Aftales 0..1
LowerOrangeHazardPlacardID NedreFarlighedsID Identifier Aftales 0..1
MarkingID MarkeringsID Identifier Aftales 0..1
HazardClassID FarlighedsKlasseID Identifier Aftales 0..1
NetWeightMeasure NettoVægt Measure Aftales 0..1
NetVolumeMeasure NettoVolumeMåling Measure Aftales 0..1
Quantity Mændge Quantity Aftales 0..1

Underklasser i klassen HazardousItem (FarligVare)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
ContactParty KontaktPart Aftales 0..1 Bibliotek, 3.70  
SecondaryHazard SekundærFarlighed Aftales 0..n Bibliotek, 3.93  
HazardousGoodsTransit FarligGodsTransport Aftales 0..n Bibliotek, 3.46  
EmergencyTemperature FarligTemperatur Aftales 0..1 Bibliotek, 3.105  
FlashpointTemperature EksplosionspunktTemperatur Aftales 0..1 Bibliotek, 3.105  
AdditionalTemperature SuplerendeTemperatur Aftales 0..n Bibliotek, 3.105