Online OIOUBL Dokumentation


CatalogueLine

CatalogueLine

CatalogueLine (KatalogLinje) specifikation

Navn CatalogueLine (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Ja 1
ActionCode InstruktionsKode Code Ja 1
LifeCycleStatusCode StatusAnnonceringsKode Code Ja 0..1
ContractSubdivision KontraktAfsnit Text Ja 0..1
Note Note Text Ja 0..n
OrderableIndicator KanBestillesIndikator Indicator Ja 1
OrderableUnit BestillingsEnhed Text Ja 0..1
ContentUnitQuantity BestillingsEnhedsMængde Quantity Ja 1
OrderQuantityIncrementNumeric BestillingsMængdeSpring Numeric Ja 0..1
MinimumOrderQuantity MinimumBestillingsMængde Quantity Ja 0..1
MaximumOrderQuantity MaksimumBestillingsMængde Quantity Ja 0..1
WarrantyInformation Garanti Text Aftales 0..n
PackLevelCode ForpakningsNiveau Code Aftales 0..1

Underklasser i klassen CatalogueLine (KatalogLinje)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
ContractorCustomerParty KontraktAdministrator Ja 0..1 Bibliotek, 3.27 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER
SellerSupplierParty Leverandør Aftales 0..1 Bibliotek, 3.100 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER
WarrantyParty GarantiUdsteder Aftales 0..1 Bibliotek, 3.70  
WarrantyValidityPeriod GarantiGyldighedsPeriode Aftales 0..1 Bibliotek, 3.78  
LineValidityPeriod LinjeGyldighedsPeriode Ja 0..1 Bibliotek, 3.78  
ItemComparison VareSammenligning Aftales 0..1 Bibliotek, 3.50  
ComponentRelatedItem KomponentRelateretVare Aftales 0..n Bibliotek, 3.87  
AccessoryRelatedItem TilhørendeRelateretVare Aftales 0..n Bibliotek, 3.87  
RequiredRelatedItem NødvendigRelateretVare Aftales 0..n Bibliotek, 3.87  
ReplacementRelatedItem ErstatningsVare Aftales 0..n Bibliotek, 3.87 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV
ComplementaryRelatedItem KomplementærVare Aftales 0..n Bibliotek, 3.87  
RequiredItemLocationQuantity KrævetVarePrisVariant Ja 0..n Bibliotek, 3.53  
Item Vare Ja 1 Bibliotek, 3.49  

Ekskluderede klasser og felter i CatalogueLine (KatalogLinje)

Navn DK-Navn Type
DocumentReference DokumentReference Klasse

Eksempel

<cac:CatalogueLine >
<cbc:ID >SUB-53478965</cbc:ID>
<cbc:ActionCode listSchemeURI="urn:oioubl:codelist:catalogueactioncode-1.0" >ADD</cbc:ActionCode>
<cbc:Note />
<cbc:OrderableIndicator >true</cbc:OrderableIndicator>
<cbc:OrderableUnit >EA</cbc:OrderableUnit>
<cbc:ContentUnitQuantity unitCode="EA" >1</cbc:ContentUnitQuantity>
+ <cac:LineValidityPeriod />
+ <cac:RequiredItemLocationQuantity />
+ <cac:Item />
</cac:CatalogueLine>