Online OIOUBL Dokumentation


OrderLineReference

OrderLineReference

OrderLineReference (OrdreLinjeReference) specifikation

Navn OrderLineReference (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger vedrørende en OrdreLinjeReference.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
LineID KøbsOrdreLinjeID Identifier Ja 1
SalesOrderLineID SalgsOrdreLinjeNummer Identifier Aftales 0..1
UUID UniversalUnikID Identifier Aftales 0..1

Ekskluderede klasser og felter i OrderLineReference (OrdreLinjeReference)

Navn DK-Navn Type
LineStatusCode LinjeStatusKode Felt
OrderReference OrdreReference Klasse

Eksempel

<cac:OrderLineReference >
<cbc:LineID >1</cbc:LineID>
</cac:OrderLineReference>