Online OIOUBL Dokumentation


CardAccount

CardAccount

CardAccount (KreditKort) specifikation

Navn CardAccount (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger vedrørende et kreditkort, hævekort eller betalingskort.

Ekskluderede klasser og felter i CardAccount (KreditKort)

Navn DK-Navn Type
PrimaryAccountNumberID PrimærKontoNummer Felt
NetworkID NetværksID Felt
CardTypeCode KortTypeKode Felt
ValidityStartDate GyldighedsStartDato Felt
ExpiryDate UdløbsDato Felt
IssuerID Udsteder Felt
IssueNumberID UdstederID Felt
CV2ID CV2 Felt
CardChipCode CardChipCode Felt
ChipApplicationID ChipProgramID Felt
HolderName KortHolderNavn Felt