Online OIOUBL Dokumentation


Order.OrderLine.LineItem

Order.OrderLine.LineItem

Order.OrderLine.LineItem (VareLinje) specifikation

Navn Order.OrderLine.LineItem (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger vedrørende en VareLinje.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID LinjeNummer Identifier Ja 1
UUID UniversalUnikID Identifier Aftales 0..1
Note Note Text Ja 0..1
LineStatusCode LinjeStatusKode Code Ja 0..1
Quantity Mængde Quantity Ja 1
LineExtensionAmount VareLinjeBeløb Amount Ja 0..1
TotalTaxAmount AfgiftTotal Amount Ja 0..1
MinimumQuantity MinimumBestillingsMængde Quantity Ja 0..1
MaximumQuantity MaksimumBestillingsMængde Quantity Ja 0..1
MinimumBackorderQuantity MinimumRestordreMængde Quantity Ja 0..1
MaximumBackorderQuantity MaksimumRestordreMængde Quantity Ja 0..1
InspectionMethodCode InspektionsMetodeKode Code Ja 0..1
PartialDeliveryIndicator DelLeveringsIndikator Indicator Ja 0..1
BackOrderAllowedIndicator RestordreTilladelsesIndikator Indicator Ja 0..1
AccountingCostCode FinansKontoNummerKode Code Aftales 0..1
AccountingCost FinansKontoNummer Text Ja 0..1

Underklasser i klassen Order.OrderLine.LineItem (VareLinje)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
Delivery Levering Ja 0..n 3.9.1.1 OIOUBL_GUIDE_LEVERING
OriginatorParty Rekvirent Ja 0..1 Bibliotek, 3.70 OIOUBL_GUIDE_PART
OrderedShipment BestiltForsendelse Aftales 0..1 Bibliotek, 3.68  
PricingReference PrisReference Aftales 0..1 Bibliotek, 3.83  
AllowanceCharge RabatGebyr Ja 0..n Bibliotek, 3.4 OIOUBL_GUIDE_RABAT
Price Pris Ja 0..1 3.9.1.2 OIOUBL_GUIDE_PRISER
Item VareBeskrivelse Ja 1 3.9.1.3  

Ekskluderede klasser og felter i Order.OrderLine.LineItem (VareLinje)

Navn DK-Navn Type
SalesOrderID SalgsOrdreLinjeNummer Felt
DeliveryTerms LeveringsBetingelser Klasse

Eksempel

<cac:LineItem >
<cbc:ID >1</cbc:ID>
<cbc:Note >Note på ordrelinjen</cbc:Note>
<cbc:Quantity unitCode="EA" >1.00</cbc:Quantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="DKK" >5000.00</cbc:LineExtensionAmount>
<cbc:TotalTaxAmount currencyID="DKK" >10.00</cbc:TotalTaxAmount>
<cbc:MinimumQuantity unitCode="EA" >1</cbc:MinimumQuantity>
<cbc:MaximumQuantity unitCode="EA" >3</cbc:MaximumQuantity>
<cbc:MinimumBackorderQuantity unitCode="EA" >100</cbc:MinimumBackorderQuantity>
<cbc:MaximumBackorderQuantity unitCode="EA" >1000</cbc:MaximumBackorderQuantity>
<cbc:InspectionMethodCode >inspektionkode</cbc:InspectionMethodCode>
<cbc:PartialDeliveryIndicator >true</cbc:PartialDeliveryIndicator>
<cbc:BackOrderAllowedIndicator >true</cbc:BackOrderAllowedIndicator>
<cbc:AccountingCost >234567890</cbc:AccountingCost>
+ <cac:Delivery />
+ <cac:OriginatorParty />
+ <cac:AllowanceCharge />
+ <cac:Price />
+ <cac:Item />
</cac:LineItem>