Online OIOUBL Dokumentation


Invoice.InvoiceLine.BillingReference

Invoice.InvoiceLine.BillingReference

Invoice.InvoiceLine.BillingReference (AfregningsReference) specifikation

Navn Invoice.InvoiceLine.BillingReference (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger, der direkte vedrører et relateret dokument

Underklasser i klassen Invoice.InvoiceLine.BillingReference (AfregningsReference)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
InvoiceDocumentReference FakturaDokumentRefeference Ja 0..1 3.19.2.1  
SelfBilledInvoiceDocumentReference KøberInitieretFakturaDokumentRefererence Aftales 0..1 3.19.2.2  
CreditNoteDocumentReference KreditnoteDokumentReference Ja 0..1 3.19.2.3  
SelfBilledCreditNoteDocumentReference KøberInitieretKreditnoteDokumentRefererence Aftales 0..1 3.19.2.4  
ReminderDocumentReference RykkerDokumentReference Ja 0..1 3.19.2.5  
BillingReferenceLine AfregningsLinjeReference Ja 0..1 Bibliotek, 3.7  

Ekskluderede klasser og felter i Invoice.InvoiceLine.BillingReference (AfregningsReference)

Navn DK-Navn Type
DebitNoteDocumentReference DebitNoteDokumentreference Klasse
AdditionalDocumentReference AndenDokumentReference Klasse

Eksempel

<cac:BillingReference >
+ <cac:InvoiceDocumentReference />
</cac:BillingReference>