Online OIOUBL Dokumentation


Invoice.DeliveryTerms.DeliveryLocation

Invoice.DeliveryTerms.DeliveryLocation

Invoice.DeliveryTerms.DeliveryLocation (Lokation) specifikation

Navn Invoice.DeliveryTerms.DeliveryLocation (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger vedrørende Lokation.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Ja 1
Description Beskrivelse Text Aftales 0..1
Conditions Betingelser Text Aftales 0..1
CountrySubentity Område Text Aftales 0..1
CountrySubentityCode OmrådeKode Code Aftales 0..1

Underklasser i klassen Invoice.DeliveryTerms.DeliveryLocation (Lokation)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
ValidityPeriod GyldighedsPeriode Aftales 0..n Bibliotek, 3.78  
Address Adresse Aftales 0..1 Bibliotek, 3.1  

Eksempel

<cac:DeliveryLocation >
<cbc:ID >5552</cbc:ID>
<cbc:Description >Skal leveres hertil</cbc:Description>
<cbc:Conditions >Før kl. 12</cbc:Conditions>
+ <cac:Address />
</cac:DeliveryLocation>