Online OIOUBL Dokumentation


CatalogueItemSpecificationUpdate.CatalogueItemSpecificationUpdateLine.Item

CatalogueItemSpecificationUpdate.CatalogueItemSpecificationUpdateLine.Item

CatalogueItemSpecificationUpdate.CatalogueItemSpecificationUpdateLine.Item (Vare) specifikation

Navn CatalogueItemSpecificationUpdate.CatalogueItemSpecificationUpdateLine.Item (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger, der direkte vedrører en vare.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
Description Beskrivelse Text Ja 0..n
PackQuantity PakkeMængde Quantity Ja 0..1
PackSizeNumeric PakkeStørrelse Numeric Ja 0..1
Name Navn Name Ja 1
HazardousRiskIndicator FarlighedsIndikator Indicator Aftales 0..1
AdditionalInformation SupplerendeInformation Text Ja 0..1
Keyword Nøgleord Text Ja 0..n
BrandName MærkeNavn Name Ja 0..n
ModelName ModelNavn Name Ja 0..n

Underklasser i klassen CatalogueItemSpecificationUpdate.CatalogueItemSpecificationUpdateLine.Item (Vare)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
BuyersItemIdentification KøbersVareIdentifikation Ja 0..1 3.6.1.1 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV
SellersItemIdentification SælgersVareIdentifikation Ja 1 3.6.1.2 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV
ManufacturersItemIdentification ProducentensVareIdentifikation Ja 0..1 3.6.1.3 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV
StandardItemIdentification StandardVareIdentifikation Ja 0..1 3.6.1.4 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV
CatalogueItemIdentification KatalogVareIdentifikation Ja 0..1 3.6.1.5 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV
AdditionalItemIdentification SupplerendeVareIdentifikation Ja 0..1 3.6.1.6 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV
CatalogueDocumentReference KatalogDokumentReference Ja 0..1 3.6.1.7  
ItemSpecificationDocumentReference VareSpecifikationDocumentReference Ja 0..n 3.6.1.8  
CommodityClassification VareTypeKlassifikation Ja 1..n 3.6.1.9  
TransactionConditions HandelsBetingelser Aftales 0..n Bibliotek, 3.107  
HazardousItem FarligVare Aftales 0..n Bibliotek, 3.47  
AdditionalItemProperty SupplerendeVareEgenskaber Aftales 0..n 3.6.1.10  
ManufacturerParty Producent Ja 0..1 Bibliotek, 3.70  
InformationContentProviderParty InformationsLeverandør Aftales 0..1 Bibliotek, 3.70  
OriginAddress OprindelsesAdresse Ja 0..1 Bibliotek, 3.1  
ItemInstance VareInstans Ja 0..n Bibliotek, 3.52  

Ekskluderede klasser og felter i CatalogueItemSpecificationUpdate.CatalogueItemSpecificationUpdateLine.Item (Vare)

Navn DK-Navn Type
CatalogueIndicator KatalogIndikator Felt
OriginCountry OprindelsesLand Klasse
ClassifiedTaxCategory KlasificeretAfgiftsKategori Klasse

Eksempel

<cac:Item >
<cbc:Description >A3 Paper, White</cbc:Description>
<cbc:PackQuantity unitCode="CS" >1</cbc:PackQuantity>
<cbc:PackSizeNumeric >5</cbc:PackSizeNumeric>
<cbc:Name >A3 Paper</cbc:Name>
<cbc:HazardousRiskIndicator >false</cbc:HazardousRiskIndicator>
<cbc:Keyword >Copying paper</cbc:Keyword>
<cbc:Keyword >Printing paper</cbc:Keyword>
<cbc:BrandName >Papirhuset</cbc:BrandName>
+ <cac:SellersItemIdentification />
+ <cac:CommodityClassification />
+ <cac:AdditionalItemProperty />
+ <cac:AdditionalItemProperty />
+ <cac:AdditionalItemProperty />
</cac:Item>