Online OIOUBL Dokumentation


CatalogueDeletion.ReferencedContract

CatalogueDeletion.ReferencedContract

CatalogueDeletion.ReferencedContract (Kontrakt) specifikation

Navn CatalogueDeletion.ReferencedContract (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger vedrørende en Kontrakt.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Ja 1
IssueDate UdstedelsesDato Date Aftales 0..1
IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1
ContractTypeCode KontraktTypeKode Code Aftales 0..1
ContractType KontraktType Text Ja 0..1

Underklasser i klassen CatalogueDeletion.ReferencedContract (Kontrakt)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
ValidityPeriod GyldighedsPeriode Aftales 0..1 Bibliotek, 3.78  
ContractDocumentReference KontraktDokumentReference Ja 0..1 3.3.1