Online OIOUBL Dokumentation


Statement.StatementLine

Statement.StatementLine

Statement.StatementLine (KontoUdtogsLinje) specifikation

Navn Statement.StatementLine (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger om en linje på et kontoudtog.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Ja 1
Note Note Text Ja 0..1
UUID UniversalUnikID Identifier Aftales 0..1
BalanceBroughtForwardIndicator ForrigeBalanceIndikator Indicator Ja 0..1
DebitLineAmount DebetLinjeBeløb Amount Ja 0..1
CreditLineAmount KreditLinjeBeløb Amount Ja 0..1
BalanceAmount BalanceBeløb Amount Ja 0..1

Underklasser i klassen Statement.StatementLine (KontoUdtogsLinje)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
PaymentMeans BetalingsMåde Ja 0..1 Bibliotek, 3.76 OIOUBL_GUIDE_BETALING
PaymentTerms BetalingsBetingelser Ja 0..n Bibliotek, 3.77 OIOUBL_GUIDE_BETALING
BuyerCustomerParty Køber Ja 0..1 Bibliotek, 3.27 OIOUBL_GUIDE_PART
SellerSupplierParty Sælger Ja 0..1 Bibliotek, 3.100 OIOUBL_GUIDE_PART
OriginatorCustomerParty OprindeligKunde Ja 0..1 Bibliotek, 3.27 OIOUBL_GUIDE_PART
AccountingCustomerParty RegningsKundePart Ja 0..1 Bibliotek, 3.27 OIOUBL_GUIDE_PART
AccountingSupplierParty RegningsLeverandørPart Ja 0..1 Bibliotek, 3.100 OIOUBL_GUIDE_PART
PayeeParty BetalingsModtagerPart Ja 0..1 Bibliotek, 3.70  
InvoicePeriod FakturaPeriode Ja 0..1 Bibliotek, 3.78  
BillingReference Betalingsreference Ja 0..n 3.8.1  
DocumentReference DokumentReference Ja 0..n Bibliotek, 3.36  
ExchangeRate ValutaKurs Ja 0..1 Bibliotek, 3.40 OIOUBL_GUIDE_VALUTA

Eksempel

<cac:StatementLine >
<cbc:ID >2</cbc:ID>
<cbc:Note languageID="da" >Dansk bemærkning</cbc:Note>
<cbc:UUID >9756b4d0-8815-1029-857a-e388fe631000</cbc:UUID>
<cbc:BalanceBroughtForwardIndicator >false</cbc:BalanceBroughtForwardIndicator>
<cbc:DebitLineAmount currencyID="DKK" >7200.00</cbc:DebitLineAmount>
<cbc:BalanceAmount currencyID="DKK" >7200.00</cbc:BalanceAmount>
+ <cac:PaymentMeans />
+ <cac:PaymentTerms />
+ <cac:BuyerCustomerParty />
+ <cac:SellerSupplierParty />
+ <cac:OriginatorCustomerParty />
+ <cac:AccountingCustomerParty />
+ <cac:AccountingSupplierParty />
+ <cac:PayeeParty />
+ <cac:InvoicePeriod />
+ <cac:BillingReference />
+ <cac:DocumentReference />
+ <cac:ExchangeRate />
</cac:StatementLine>