Online OIOUBL Dokumentation


Order.Contract

Order.Contract

Order.Contract (Kontrakt) specifikation

Navn Order.Contract (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger vedrørende en Kontrakt.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Ja 1
ContractTypeCode KontraktTypeKode Code Aftales 0..1
ContractType KontraktType Text Ja 0..1

Underklasser i klassen Order.Contract (Kontrakt)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
ContractDocumentReference KontraktDokumentReference Ja 0..1 3.4.1  

Ekskluderede klasser og felter i Order.Contract (Kontrakt)

Navn DK-Navn Type
IssueDate UdstedelsesDato Felt
IssueTime UdstedelsesTid Felt
ValidityPeriod GyldighedsPeriode Klasse

Eksempel

<cac:ReferencedContract >
<cbc:ID >PAPER-1</cbc:ID>
+ <cac:ContractDocumentReference />
</cac:ReferencedContract>