Online OIOUBL Dokumentation


Invoice.PayeeParty

Invoice.PayeeParty

Invoice.PayeeParty (BetalingsModtager) specifikation

Navn Invoice.PayeeParty (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger vedrørende en organisation, underorganisation eller en person som skal modtage betalingen.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
WebsiteURI Hjemmeside Identifier Aftales 0..1
LogoReferenceID LogoReference Identifier Aftales 0..1
EndpointID EndePunktID Identifier Ja 0..1

Underklasser i klassen Invoice.PayeeParty (BetalingsModtager)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
PartyIdentification PartIdentifikation Ja 0..n Bibliotek, 3.71  
PartyName PartNavn Ja 0..n Bibliotek, 3.73  
Language Sprog Aftales 0..1 Bibliotek, 3.56  
PostalAddress PostAdresse Ja 0..1 Bibliotek, 3.1 OIOUBL_GUIDE_ADRESSE
PhysicalLocation FysiskAdresse Aftales 0..1 Bibliotek, 3.30.1  
PartyTaxScheme AfgiftOplysninger Ja 0..n Bibliotek, 3.74 OIOUBL_GUIDE_SKAT
PartyLegalEntity JuridiskPart Ja 1 Bibliotek, 3.72 OIOUBL_GUIDE_SKAT
Contact Kontakt Ja 0..1 Bibliotek, 3.21 OIOUBL_GUIDE_KONTAKT
Person Person Ja 0..1 Bibliotek, 3.79  

Ekskluderede klasser og felter i Invoice.PayeeParty (BetalingsModtager)

Navn DK-Navn Type
MarkCareIndicator COIndikering Felt
MarkAttentionIndicator Felt
AgentParty Agent Klasse

Eksempel

<cac:PayeeParty >
<cbc:WebsiteURI >http://www.oioubl.info</cbc:WebsiteURI>
<cbc:LogoReferenceID >http://www.oioubl.info/images/oio_logo_top.gif</cbc:LogoReferenceID>
<cbc:EndpointID schemeID="DK:CVR" >DK73624570</cbc:EndpointID>
+ <cac:PartyIdentification />
+ <cac:PartyName />
+ <cac:Language />
+ <cac:PostalAddress />
+ <cac:PhysicalLocation />
+ <cac:PartyLegalEntity />
</cac:PayeeParty>