Online OIOUBL Dokumentation


Invoice.ContractDocumentReference

Invoice.ContractDocumentReference

Invoice.ContractDocumentReference (DokumentReference) specifikation

Navn Invoice.ContractDocumentReference (Vis som PDF) Alternativ term  
Definition Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument.

Felter

UBL-Navn DK-Navn Datatype Afløftes Brug
ID ID Identifier Ja 1
CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1
UUID UniversalUnikID Identifier Ja 0..1
IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 0..1
XPath XPath Text Ja 0..n

Underklasser i klassen Invoice.ContractDocumentReference (DokumentReference)

UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference til printet dokumentation Se i øvrigt
Attachment Vedhæftet Ja 0..1 3.7.1  

Ekskluderede klasser og felter i Invoice.ContractDocumentReference (DokumentReference)

Navn DK-Navn Type
DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt
DocumentType DokumentType Felt

Eksempel

<cac:ContractDocumentReference >
<cbc:ID >1</cbc:ID>
<cbc:CopyIndicator >false</cbc:CopyIndicator>
<cbc:UUID >9756b4d0-8815-1029-857a-e388fe63f399</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate >2005-12-15</cbc:IssueDate>
+ <cac:Attachment />
</cac:ContractDocumentReference>